otagowane: pokarm na życie wieczne

słowo dla duszy

Chrześcijanin niejadek? Więc skąd brać siły? (19 Niedziela Zwykła)

Niejadek? Skąd znamy takie określenie? My (jak prorok w I czyt.) wędrujemy po drogach tego czasu, też mówimy, że nasze życie nie jest samym pobytem, ale ciągłą pielgrzymką – wędrowaniem  do nieba.  W środę Wniebowzięcie NMP. I góra Horeb która jest w ST miejscem spotkania człowieka i Boga.  Więc dziś tu (na uczcie) nasz postój i posiłek. Słowo Boże i Chrystusowe Ciało.  Po to, by nie ustać. By się nie załamać. By nie siąść. Bo życie trudne. Bo sił brak. Perspektyw. Dobrych...

Opublikowano: 12 sierpnia, 2012

więcej...