otagowane: Papczyński

słowo dla duszy

List Pasterski KEP przed kanonizacją O. Stanisława Papczyńskiego

Ojciec Stanisław Papczyński - orędownik godności i świętości życia List Pasterski KEP przed kanonizacją Ojca Stanisława Papczyńskiego - na niedzielę 29 maja 2016 roku Drogie Siostry i Drodzy Bracia, w dzisiejszej liturgii słowa usłyszeliśmy na początku modlitwę króla Salomona, w której prosi on, aby wszystkie narody poznały jedynego Boga. Dzięki stałej bliskości z Bogiem Salomon był powszechnie znany ze swej mądrości, a Izrael doświadczał pokoju i dobrobytu. W Ewa...

Opublikowano: 28 maja, 2016

więcej...