otagowane: myśl

słowo dla duszy

33 Niedziela Zwykła

  Dziś w niedzielę (16.11.) Liturgia Słowa przypomina nam Ewangelię o talentach. Mówi o tym, że każdy z nas je otrzymał, przypomina, że w różnych ilościach, ale jednocześnie w dobrym celu, aby z nich mądrze korzystać i pomnażać. Przypomina, że są darem Boga i będziemy musieli się z nich rozliczyć. Dobrze się stanie, kiedy je pomnożymy, gorzej, kiedy poddamy się, zwątpimy i je zakopiemy. Słowo Boże mówi też o wielkiej roztropności w wykorzystywaniu tych darów, by słu...

Opublikowano: 15 listopada, 2008

więcej...