otagowane: młodzież

sprawy duszpasterskie

Zapisy do bierzmowania na 2016 rok ( II klasy gimnazjum)

Uczniowie z klas II gimnazjum, którzy pragną przyjąć ten sakrament w 2016 roku proszeni są o zgłaszanie swojej woli przyjęcia tego sakramentu. Zapisu można dokonać w biurze parafialnym osobiście lub przez rodzica od 02 marca 2015 roku.

Opublikowano: 28 lutego, 2015

więcej...

zaproszenia

Forum : MŁODZI I MIŁOŚĆ

Żyjemy w czasach narastającego kryzysu kultury, którego przejawem jest kult skrajnego indywidualizmu. Młodzież, korzystając z takiego przekazu poprzez muzykę, film, internet, imprezowy styl bycia,  łatwo może ulec życiowemu zagubieniu. Prowadzi to do narastających trudności w budowaniu dojrzałych relacji oraz sprzyja postawom  uzależnieniowym. Istnieje zatem pilna potrzeba ukazania sposobów tworzenia trwałych relacji, a także autentycznego rozwoju wolnego od uzależnie...

Opublikowano: 15 listopada, 2013

więcej...

słowo dla duszy

Pragniemy, aby Duch Święty umocnił nas do mężnego wyznawania wiary… Bierzmowanie 2011

Opublikowano: 4 czerwca, 2011

więcej...

słowo dla duszy

Zbliża się uroczystość bierzmowania! Spotkania poświąteczne!

Spotkanie młodzieży z klas III gimnazjum na próbie do sakranentu bierzmowania w środę 27 kwietnia o godz. 18.40 w kaplicy. Proszę o złożenie deklaracji, Aktów chrztu i wybranych imion do bierzmowania. Spotkanie rodziców młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania w 2011 roku w sprawie organizacji uroczystości w czwartek 28 kwietnia o godz. 18.45. Obecnośc obowiązkowa.

Opublikowano: 26 kwietnia, 2011

więcej...

słowo dla duszy

Święto Młodych w Niedzielę Palmową

Droga Młodzieży! Zwyczajem lat poprzednich Rekolekcje Wielkopostne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie naszej archidiecezji odbywają się w jednakowym terminie, kończąc się w Niedzielę Palmową - 28 marca obchodami Święta Młodych. Święto to ustanowione XXV lat temu przez Jana Pawła II, papież Benedykt XVI nazwał „proroczą inicjatywą" i podkreślił , że przyniosła ona "obfite owoce" oraz pomogła młodym chrześcijanom "odkryć piękno Kościoła". Hasłem papieskieg...

Opublikowano: 27 marca, 2010

więcej...

wydarzenia

Bierzmowanie – dojrzałość w wierze czy sakrament pożegnania z Kościołem?

Dnia 01 kwietnia (to nie prima aprilis) w naszej parafii 85 osób, młodzieży klas III gimnzajum przyjęło z rąk Księdza Arcybiskupa Seniora Tadeusza Gocłowskiego Sakrament Bierzmowania. To trudzie całorocznego przygotowania katechetycznego, rozwoju duchowego poprzez spotkania na Eucharystii nie tylko niedzielnej ale i pierwszopiątkowej, po spotkaniach modlitewnych i nabożeństwach a  także próbach liturgicznych młodzież z troską przygotowana została na ten moment, kiedy po ur...

Opublikowano: 10 kwietnia, 2009

więcej...

słowo dla duszy

Bóg się rodzi…. także w szkole

W ten szczególny dzień - w dzień wigilijny Bóg rodzić się chce w każdym człowieczym sercu i w każdym miejscu, gdzie są jego dzieci. Bóg - Prawda i Miłość wychodzi ku każdemu ludzkiemu sercu szukającemu pokoju, radości i miłości. Ludzi, którzy tego wszystkiego szukają jest wielu, zwłaszcza na Św...

Opublikowano: 20 grudnia, 2008

więcej...