otagowane: Metropolita Gdański

słowo dla duszy

Słowo Metropolity Gdańskiego na Boże Narodzenie

Umiłowani Diecezjanie! Drodzy Kapłani! Siostry Zakonne! Bracia i Siostry! Znów przeżywamy ten błogosławiony dzień, kiedy naszą katolicką wspólnotę wiary, a wraz z nią świat cały, obiega radosna wiadomość o Narodzeniu Pańskim. O tym zbawczym wydarzeniu, na którego nadejście - jak to ujmuje ojczysta kolęda - „mnodzy ludzie ubodzy (...) długo czekali, długo wzdychali / Aż niebo rozgorzało; Piekło zawarte, niebo otwarte, Słowo się Ciałem stało”. W Noc Narodzenia nade...

Opublikowano: 25 grudnia, 2015

więcej...

słowo dla duszy

Orędzie Metropolity Gdańskiego na Wielkanoc

Homilia na Mszy św. rezurekcyjnej jako orędzie Metropolity na Wielkanoc Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy. (sekwencja mszalna) Bracia i Siostry, wyznawcy Chrystusa Zmartwychwstałego! Uczestnicy rezurekcyjnej radości Kościoła! W wielkanocny poranek wraz z Marią Magdaleną i z uczniami Jezusowymi: Szymonem Piotrem i Janem, „którego Jezus miłował”, stajemy przed pustym grobem, ofiarowanym przez Józefa z Arymate...

Opublikowano: 22 kwietnia, 2014

więcej...

słowo dla duszy

Orędzie Metropolity na Boże Narodzenie

Orędzie Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia na Święta Bożego Narodzenia 2013 roku „Uwierzymy kolejny raz, W jeszcze jedno Boże Narodzenie”  (Kolęda dla Nieobecnych). Umiłowani Diecezjanie! W noc Narodzenia Pańskiego – modlitwą i staropolską kolędą – wędrujemy do Betlejem, „do mizernej cichej stajenki lichej pełnej niebieskiej chwały”. Stajemy pośród świadków Narodzin, pasterzy, ludzi niewiele znaczących w wymiarze społecznych hierarchii. Patrzmy z cz...

Opublikowano: 24 grudnia, 2013

więcej...

sprawy parafii

WIZYTACJA KANONICZNA PARAFII I BIERZMOWANIE 16 marca 2013

Opublikowano: 16 marca, 2013

więcej...

słowo dla duszy

Orędzie Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego

Jutro będzie zgładzona nieprawość ziemi I Zbawiciel świata będzie panować nad nami. (Śpiew przed Ewangelią) Umiłowani Diecezjanie! 1. Tajemnica Betlejemskiej nocy Po raz kolejny stajemy wobec tajemnicy betlejemskiej nocy. Niezwykłej nocy w dziejach świata i w historii rodzaju ludzkiego. To wtedy Przedwieczne Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami (por. J 1,14). „Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata" (1 J 4,14). Uczynił to po to, „aby każdy kto w N...

Opublikowano: 25 grudnia, 2010

więcej...