otagowane: mądrość

słowo dla duszy

Biblia – list od Boga (III Niedziela Zwykła)

"Pismo św." to list Ojca niebieskiego dla rodzaju ludzkiego pielgrzymującego z dala od ojczyzny" - słowa Leona XIII. Liturgia Słowa i to co w tym miejscu najważniejsze: Biblia. I czytanie z  Księgi Nehemiasza o tym, że cały lud z miłością słuchał Bożego Słowa - całe przedpołudnie było czytane zgromadzeniu Prawo Mojżeszowe, tak jak w Ewangelii spotkanie w synagodze i czytanie przez samego Jezusa słów Proroka Izajasza. My w naszych spotkaniach liturgicznych zawsze gromadzimy...

Opublikowano: 25 stycznia, 2010

więcej...