otagowane: Litania Miast

sprawy duszpasterskie

LITANIA MIAST

Serdecznie zapraszamy w Uroczystość Wszystkich Świętych, 1 listopada do udziału w  Litanii Miast - modlitewnym spotkaniu organizowanym przez młodych w siedmiu ośrodkach naszego kraju. Wydarzenie to łączymy z przesłaniem  Roku Wiary, stanowiącym wezwanie do Nowej Ewangelizacji - głoszenia Chrystusa Zmartwychwstałego z nowym zapałem, przy pomocy nowych metod i środków wyrazu. Podczas ostatnich Światowych Dni Młodych w Brazylii Papież Franciszek przypomniał, że wiara jest...

Opublikowano: 29 października, 2013

więcej...

słowo dla duszy

Litania Miast 2010 – zaproszenie dla młodzieży

Litania Miast 2010 Od szesnastu lat młodzi spotykają się 1 listopada w Dniu Wszystkich Świętych przy Pomniku Poległych Stoczniowców w Gdańsku, by modlić się za tych, którzy tworzyli dawną i najnowszą historię ich miasta i całej Ojczyzny. Siedem lat temu tą inicjatywę podjęły kolejne ośrodki. Więź duchowa miedzy nimi wyraziła się również poprzez łączność medialną. W ten sposób powstał szczególny rodzaj wspólnoty, w której uczestniczy bardzo wiele osób i środowisk z kilk...

Opublikowano: 25 października, 2010

więcej...