otagowane: KUL

słowo dla duszy

List Rektora KUL na Wielkanoc 2014

Słowo Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z okazji Świąt Wielkanocnych 2014 dostępny tutaj: http://www.katechetyka.eu/files/list-rektora-kul-na-wielkanoc-2014.pdf    

Opublikowano: 21 kwietnia, 2014

więcej...

słowo dla duszy

Słowo Rektora KUL z okazji świąt Bożego Narodzenia

  Słowo Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z okazji świąt Bożego Narodzenia I. „...kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony...” (Mk 13,13) Kościół czci dzisiaj męczeństwo Św. Szczepana, człowieka wielkiej mocy i łaski, wyznawcę Chrystusa i pierwszego męczennika za wiarę. Autor Dziejów Apostolskich opisuje konflikt między Szczepanem a niektórymi członkami synagogi Libertynów, którzy nie mogąc sprostać mądrości, z jaką przemawiał, posun...

Opublikowano: 26 grudnia, 2013

więcej...

słowo dla duszy

List Rektora KUL na Boże Narodzenie

LIST REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO

Opublikowano: 27 grudnia, 2012

więcej...

słowo dla duszy

List Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na Poniedziałek Wielkanocny

KATOLICKI  UNIWERSYTET  LUBELSKI  JANA  PAWŁA  II  „Albowiem wolą Bożą jest wasze uświęcenie" (1Tes 4,3)  Umiłowani w Panu Przyjaciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II!  Bracia i Siostry! Wydarzenia Wielkanocnego Poranka zburzyły spokój starszyzny żydowskiej. Zasiały niepokój w sercach i umysłach strażników wiary i przewodników narodu. Informacjom o Zmartwychwstaniu ukrzyżowanego Nauczyciela próbowali przeciwstawić kłamstwo i przekupstwo. Zwą...

Opublikowano: 25 kwietnia, 2011

więcej...

słowo dla duszy

II dzień świąt wielkanocnych – życzenia od KUL

Prezentujemy list rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Będzie on czytany w kościołach w drugi dzień świąt wielkanocnych. Żyć zmartwychwstaniem Chrystusa! Drodzy Przyjaciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II! Czcigodni Kapłani! Siostry i Bracia! Tak niedawno z ust św. Piotra słyszeliśmy po trzykroć wypowiedziane słowa: „nie znam tego człowieka", ale potem widzieliśmy także łzy świadczące o głębokim żalu; obserwowaliśmy jego reakcję na wia...

Opublikowano: 5 kwietnia, 2010

więcej...