otagowane: koniec Wielkiego Postu

słowo dla duszy

Jak szybko HOSANNA może zmienić się na KRZYŻ Z NIM! NA KRZYŻ!

05 kwietnia przeżyliśmy Niedzielę Palmową. Pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa Chrystusa do Jezrozolimy. Lud witał Go jak Króla, choć wjechał na osiołku, słano przed Nim płaszcze a nad głową wisiały palmy. Hosanna Synowi Dawidowemu. Witano Go, bo wiele słyszano o Jego cudach, uzdrowieniach, wskrzeszeniach, rozmnożeniach chleba, uwolnieniach opętanych. Wskrzeszeni, uzdrowieni, nakarmieni, umocnieni słowem zrobili wiele, by Jezusa lubiły tłumy, ale i by powiekszyć apetyt na w...

Opublikowano: 10 kwietnia, 2009

więcej...