otagowane: KEP

sprawy duszpasterskie

Komunikat Rady Biskupów Diecezjalnych

          1. Świadomi konieczności zmian związanych z reformami życia społecznego, nawiązując do stanowiska Prezydium Konferencji Episkopatu Polski, biskupi wskazali na potrzebę wzmocnienia polityki rodzinnej. Powinna ona być istotnym elementem podjętej reformy emerytalnej. W tym kontekście przypomnieli dzieła, które Kościół podejmuje na rzecz rodziny, m.in. prowadzenie domów samotnych matek, hospicjów, żłobków i przedszkoli, a przede wszystkim wspieranie samej rodziny ...

Opublikowano: Maj 12, 2012

więcej...

sprawy duszpasterskie

OBJAWIENIE BOŻE A OBJAWIENIA PRYWATNE List Episkopatu Polski na Niedzielę Biblijną

Siostry i Bracia, Umiłowani w Chrystusie Panu!        Przed chwilą wybrzmiały słowa Jezusa: Pokój wam! To Ja jestem! Pan skierował je do uczniów, którzy przeżywali rozczarowanie i bali się o swoją przyszłość. Ten, któremu zaufali umarł na krzyżu. Jezus znając ich myśli przywołał słowa Mojżesza, Proroków i Psalmów, a nade wszystko przypomniał im swoją naukę. Tak stanął pośród nich jako ostateczny Objawiciel Boga. Nam zaś daje istotne wskazanie, aby w kształtowaniu życia...

Opublikowano: Kwiecień 23, 2012

więcej...

sprawy duszpasterskie

XI Dzień Papieski – 9 października

List Pasterski Episkopatu Polski  na XI Dzień Papieski – 9 października 2011 r.   JAN PAWEŁ II – CZŁOWIEK MODLITWY - „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili”– słowa Chrystusa z dzisiejszej liturgii (J 15, 16).        Drodzy Bracia i Siostry!             Przejmująca jest troska o winnicę, o której Chrystus mówi w dzisiejszej Ewangelii. Tą winnicą jest Kościół. Przez prawie dwadzieścia siedem lat kierował pracami w ...

Opublikowano: Październik 2, 2011

więcej...

sprawy duszpasterskie

Potrzebne wychowanie chrześcijańskie (23 Niedziela Zwykła)

List pasterski Konferencji Episkopatu Polski z okazji Tygodnia Wychowania w Polsce ”Wszyscy zacznijmy wychowywać” 12 – 18 września 2011           Umiłowani w Chrystusie, Siostry i Bracia,         Kochani Rodzice, Nauczyciele polskich szkół i przedszkoli,         Wszyscy, którym droga jest sprawa wychowania dzieci i młodzieży!           Rozpoczął się kolejny rok szkolny i katechetyczny. Niedzielną Mszą św. inaugurujemy ten szczególny czas, tak ważny w życiu ...

Opublikowano: Wrzesień 4, 2011

więcej...

słowo dla duszy

Komunikat KEP

Komunikat z 355. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski 355. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski odbyło się w Licheniu w dniach 24 i 25 czerwca oraz we Włocławku 26 czerwca 2011 r.. Obradami kierował przewodniczący Konferencji, abp Józef Michalik. Uczestniczył w nich Nuncjusz Apostolski w Polsce, abp Celestino Migliore. W części obrad brali udział także kard. Zenon Grocholewski, legat papieski na uroczystości 600-lecia konsekracji katedry włocław...

Opublikowano: Lipiec 2, 2011

więcej...

sprawy duszpasterskie

Przyjaciel Boga i orędownik naszych spraw – List (I Niedziela Wielkiego Postu)

List pasterski Episkopatu Polski przed beatyfikacją Sługi Bożego Jana Pawła II Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie! 1. Dnia 1 maja tego roku będziemy przeżywać ważne i radosne wydarzenie. Będzie nim beatyfikacja Ojca Świętego Jana Pawła II, który przewodził Kościołowi powszechnemu i umacniał nas w wierze przez ponad dwadzieścia sześć lat. Przez beatyfikację Kościół – w osobie Papieża Benedykta XVI – uzna, iż Czcigodny Sługa Boży Jan Paweł II cieszy się chwałą nieba:...

Opublikowano: Marzec 13, 2011

więcej...