otagowane: katolik

słowo dla duszy

Wierzę czy obraziłem się (4 Niedziela Zwykła)

Jeden z kaznodziejów w kraju afrykańskim zaczął kazanie tak: Wasza niewiara, bracia i siostry, zakrawa już na skandal. Zebraliśmy się tutaj, aby błagać Boga o deszcz po tak długim okresie suszy. I co widzę? Ani jeden z was nie odważył się przynieść z sobą parasola! Bo dziś w Roku Wiary słowo Ewangelii tak pozytywnie i miło nas katolików pyta: czy wierzymy Jezusowi? Że ma rację, czyli znamy i przyjmujemy za wartość i normę (Pismo Święte) Ewangelię oraz jej wyjaśnienie (gdy ...

Opublikowano: 4 lutego, 2013

więcej...

słowo dla duszy

Ty właśnie Bogu jesteś potrzebny! (11 Niedziela Zwykła)

Gdyby każda nuta powiedziała: muzyki nie stworzy jedna nuta... nie powstałaby nigdy symfonia. Gdyby każde słowo powiedziało: jedno słowo nie może stworzyć strony... nie powstałaby książka. Gdyby każdy kamień powiedział: jeden kamień nie może postawić muru.... nie powstałby dom. Gdyby każda kropla wody powiedziała: jedna kropla nie może stworzyć rzeki... nie powstałby ocean. Gdyby ziarno zboża powiedziało: Jedno ziarenko nie może obsiać pola... nie byłoby żniw. Gdyby k...

Opublikowano: 14 czerwca, 2009

więcej...

słowo dla duszy

Jestem, ale mnie nie ma, czyli wierzący niepraktykujący (5 Niedziela Wielkanocna)

Zakończył się Tydzień Modlitw o Powołania... To prawda, że kapłan powinien być: mądry, skromny, cierpliwy, łagodny, wyrozumiały, dobry. Ale też i prawda, że nie zawsze tak jest. A zatem jak była Twoja modlitwa? Dziś 5 Niedziela Wielkanocna i Liturgia Słowa z prawdą: kto trwa w Chrystusie, przynosi owoc obfity. Jest takie opowiadanie, że pewien chiński chłopiec chciał się nauczyć szlifowania nefrytów Dlatego udał się do najlepszego nauczyciela zawodu w całych Chinach, a te...

Opublikowano: 10 maja, 2009

więcej...