otagowane: Fundacja

słowo dla duszy

List Biskupów z racji IX Dnia Papieskiego (27 Niedziela Zwykła)

Drodzy Siostry i Bracia! 1.         W dzisiejszą niedzielę rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia. Kolejny już raz Chrystus zleca nam troskę o swoich braci, o ludzi potrzebujących. Chrześcijańska miłość jest sprawdzianem naszej wiary w Chrystusa. Z Jego świętości człowiek czerpie bogactwo świętości osobistej, a droga do świętości prowadzi przez miłość i to miłosierną. Bogactwo osiąganej świętości ma przenikać wszystkie dziedziny ludzkiej aktywności, w życiu osobistym i s...

Opublikowano: 3 października, 2009

więcej...