otagowane: forum młodzieżowe

zaproszenia

Forum : MŁODZI I MIŁOŚĆ

Żyjemy w czasach narastającego kryzysu kultury, którego przejawem jest kult skrajnego indywidualizmu. Młodzież, korzystając z takiego przekazu poprzez muzykę, film, internet, imprezowy styl bycia,  łatwo może ulec życiowemu zagubieniu. Prowadzi to do narastających trudności w budowaniu dojrzałych relacji oraz sprzyja postawom  uzależnieniowym. Istnieje zatem pilna potrzeba ukazania sposobów tworzenia trwałych relacji, a także autentycznego rozwoju wolnego od uzależnie...

Opublikowano: 15 listopada, 2013

więcej...