otagowane: emigracja

słowo dla duszy

Słowo Rektora KUL z okazji świąt Bożego Narodzenia

  Słowo Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z okazji świąt Bożego Narodzenia I. „...kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony...” (Mk 13,13) Kościół czci dzisiaj męczeństwo Św. Szczepana, człowieka wielkiej mocy i łaski, wyznawcę Chrystusa i pierwszego męczennika za wiarę. Autor Dziejów Apostolskich opisuje konflikt między Szczepanem a niektórymi członkami synagogi Libertynów, którzy nie mogąc sprostać mądrości, z jaką przemawiał, posun...

Opublikowano: 26 grudnia, 2013

więcej...