otagowane: dzień chorego

zaproszenia

Archidiecezjalny Dzień Chorego z Metropolitą

Zaproszenie Metropolity Gdańskiego na Archidiecezjalne obchody XXII Światowego Dnia Chorego 11 lutego 2014 Drodzy Bracia i Siostry, umiłowane osoby chore i starsze! W dniu 11 lutego obchodzić będziemy XXII Światowy Dzień Chorego ustanowiony  przez  bł. Jana  Pawła  II.  Wspominając  objawienia  Matki  Bożej  w Lourdes kierujemy nasze myśli ku chorym przebywającym w naszych domach, szpitalach i innych placówkach opieki zdrowotnej. Modlitwą obejmujemy wszystkich chor...

Opublikowano: luty 9, 2014

więcej...