otagowane: błogosławieństwo papieskie

sprawy duszpasterskie

Błogosławieństwo Papieża dla Róż Żywego Różańca

Błogosławieństwo papieża Franciszka dla Róż W orędziu na Niedzielę Misyjną 2013 Ojciec Święty napisał: „Wszyscy jesteśmy posłani na drogi świata, aby kroczyć z naszymi braćmi, wyznając i świadcząc o naszej wierze w Chrystusa i będąc głosicielami Jego Ewangelii.” A zatem ci wszyscy, którzy wspierają misje, wkraczają „na drogi świata” i stają się „głosicielami Jego Ewangelii”. Są wśród nich członkowie Żywego Różańca, którzy modlitwą i ofiarą wspierają Papieskie Dzi...

Opublikowano: 17 października, 2013

więcej...