otagowane: Biskup Ryszard Kasyna

słowo dla duszy

Biskup pomocniczy AG Ryszard Kasyna biskupem ordynariuszem Diecezji Pelplińskiej

Ojciec Święty Benedykt XVI mianował Księdza Biskupa Ryszarda Kasynę Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Gdańskiej Biskupem Diecezji Pelplińskiej. Nominacja ta została ogłoszona przez Stolicę Apostolską 27 października 2012 r. o godz. 12.00 W związku z tą nominacją Ksiądz Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź wystosował list to Duchowieństwa i Wiernych:  List Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia do duchowieństwa i wiernych w związku z no...

Opublikowano: 27 października, 2012

więcej...