otagowane: Biblia

zaproszenia

Zapisy do Szkoły Biblijnej

Informacja Zapisy Szkoła Biblijna Archidiecezji Gdańskiej Są jeszcze wolne miejsca na nowy rok zajęć w Szkole Biblijnej Archidiecezji Gdańskiej. Wykłady będą się odbywały w Gdańsku i w Gdyni. Szkoła Biblijna została stworzona specjalnie z myślą o dorosłych, którzy chcą zgłębić wiedzę na temat Pisma Świętego. Kurs trwa dwa lata (3 wykłady w tygodniu od godziny 18.30 do 21.05 – w Gdyni we wtorek, a w Gdańsku w środę). Zajęcia mają formę popularnonaukowych wykładów prowadzo...

Opublikowano: 10 września, 2018

więcej...

sprawy duszpasterskie

OBJAWIENIE BOŻE A OBJAWIENIA PRYWATNE List Episkopatu Polski na Niedzielę Biblijną

Siostry i Bracia, Umiłowani w Chrystusie Panu!        Przed chwilą wybrzmiały słowa Jezusa: Pokój wam! To Ja jestem! Pan skierował je do uczniów, którzy przeżywali rozczarowanie i bali się o swoją przyszłość. Ten, któremu zaufali umarł na krzyżu. Jezus znając ich myśli przywołał słowa Mojżesza, Proroków i Psalmów, a nade wszystko przypomniał im swoją naukę. Tak stanął pośród nich jako ostateczny Objawiciel Boga. Nam zaś daje istotne wskazanie, aby w kształtowaniu życia...

Opublikowano: 23 kwietnia, 2012

więcej...

słowo dla duszy

Tydzień biblijny (III Niedziela Wielkanocna)

NAPEŁNIJCIE WASZE ŻYCIE EWANGELIĄ! List pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Biblijną Liturgia Słowa ukazuje nam dzisiaj świętego Piotra i Apostołów głoszących radosną Nowinę: „Jezusa - człowieka, którego wy przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście, Bóg wskrzesił, zerwawszy więzy śmierci. My jesteśmy tego świadkami" (Dz 2, n23-24). Od przyjęcia wielkanocnego świadectwa zależy teraźniejsze i przyszłe życie człowieka. Pierwsi słuchacze Dobrej Nowiny „p...

Opublikowano: 18 kwietnia, 2010

więcej...

słowo dla duszy

Biblia – list od Boga (III Niedziela Zwykła)

"Pismo św." to list Ojca niebieskiego dla rodzaju ludzkiego pielgrzymującego z dala od ojczyzny" - słowa Leona XIII. Liturgia Słowa i to co w tym miejscu najważniejsze: Biblia. I czytanie z  Księgi Nehemiasza o tym, że cały lud z miłością słuchał Bożego Słowa - całe przedpołudnie było czytane zgromadzeniu Prawo Mojżeszowe, tak jak w Ewangelii spotkanie w synagodze i czytanie przez samego Jezusa słów Proroka Izajasza. My w naszych spotkaniach liturgicznych zawsze gromadzimy...

Opublikowano: 25 stycznia, 2010

więcej...