otagowane: arcybiskup Tadeusz Wojda

wydarzenia

Nowy Metropolita Gdański Abp Tadeusza Wojda SAC

K o m u n i k a t Ksiądz Arcybiskup Metropolita Gdański Tadeusz Wojda SAC Abp Tadeusz Wojda SAC, dotychczasowy arcybiskup białostocki, został mianowany arcybiskupem metropolitą gdańskim. Decyzję papieża ogłosiła dziś, 2 marca 2021, w południe Stolica Apostolska. Dewiza biskupia: „Oportet praedicari Evangelium” (Aby była głoszona Ewangelia) Mk 13,10 urodzony: 29 I 1957, Kowala święcenia prezbiteratu: 8 V 1983 święcenia biskupie: 10 VI 2017 ...

Opublikowano: 2 marca, 2021

więcej...