Wspólne pielgrzymowanie na Jasną Górę

https://photos.app.goo.gl/QfPMadrverAewtHo6

Pamiętamy o pielgrzymach w naszej codziennej modlitwie.
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...