Błogosławieństwo pokarmów

Czekamy na Wasza święconkę od godz.10.00 do 15.00 co pół godziny. Czekamy na placu kościelnym.
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...