Spotkanie dla środowisk KNS

Rok Św. Józefa

– spotkanie dla środowisk Archidiecezji Gdańskiej

odwołujących się do katolickiej nauki społecznej

(Akcja Katolicka, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”,

Polski Związek Katolicko Społeczny, Ruch Kultury Chrześcijańskiej

„Odrodzenie”, Klub Inteligencji Katolickiej)

19 marca 2021

W trwającym Roku Św. Józefa zapraszamy osoby związane ze środowiskami
Archidiecezji Gdańskiej odwołującymi się w swoim programie i działalności do katolickiej nauki społecznej, na modlitewne spotkanie do kościoła rektoralnego pw. św. Józefa
w Gdańsku (Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej – ul. Elżbietańska 9-10). Spotkanie
odbędzie się w piątek 19.03.2021 r. w uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP.

Temat: Św. Józef … Oblubieniec Bogarodzicy.

Prowadzący: Ks. Bp Wiesław Szlachetka (przewodniczenie Mszy św. i głoszenie słowa Bożego)

Program:

17.00     Nabożeństwo przyjęcia szkaplerza NMP z Góry Karmel.

17.30     Droga Krzyżowa.

18.00     Msza święta z homilią.

19.00     Nabożeństwo do św. Józefa – zyskanie odpustu zupełnego oraz zawierzenie
św. Józefowi środowisk Archidiecezji Gdańskiej odwołujących się do katolickiej nauki społecznej.

Do udziału w spotkaniu w kościele, ze względu na ograniczenia wynikające z przepisów epidemicznych, zapraszamy jedynie przedstawicieli poszczególnych ruchów i stowarzyszeń. Pozostałych wiernych zachęcamy do udziału w wydarzeniu poprzez udział
w transmisji internetowej. Spotkanie będzie transmitowane poprzez stronę internetową
kościoła św. Józefa oraz na profilu facebookowym Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej i kościoła św. Józefa.

/-/ Ks. Rafał Dettlaff Kanclerz Kurii   /-/ o. Marcin Szafors OMI Rektor Kościoła pw. św. Józefa w Gdańsku   /-/ o. Piotr Furman OMI Przełożony Wspólnoty Zakonnej OMI
w Gdańsku    promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...