Apel do nowych mieszkańców

Z racji braku odwiedzin duszpasterskich – kolędy w domach naszej parafii, przypominamy w tych szczególnych okolicznościach pandemii i obostrzeń, że parafianinem jest osoba ochrzczona zamieszkująca teren parafii i deklarująca w karcie kolędowej fakt przebywania na jej terenie. Prosimy zatem, by nowi Parafianie dokonali w biurze parafialnym osobiście wpisu do kartoteki parafialnej w celu potwierdzenia ich przynależności do wspólnoty parafialnej.
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...