Program duszpasterski w 2021 roku

PROGRAM DUSZPASTERSKI ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ 2021

Archidiecezja Gdańska uczestniczy w dużym projekcie ogólnopolskim jakim jest wspólny program duszpasterski na rok 2021 [kan. 394 KPK]. Program przygotowała Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski. Proszę o zaangażowanie w jego realizację.

Rok 2020 zaznaczył się w życiu naszego społeczeństwa i Kościoła epidemią Covid-19, czyli tzw. koronawirusem. W związku z tym nie udało się zrealizować wielu planów i zamierzeń duszpasterskich. Epidemia trwa i zapewne, przynajmniej w pierwszej połowie 2021 roku, będziemy poddani różnym ograniczeniom i limitom uczestników nabożeństw oraz spotkań.

Zasadniczym zagadnieniem pracy duszpasterskiej w 2021 roku jest Eucharystia, tajemnica celebrowana.

Podobnie jak w latach poprzednich zostały przygotowane materiały duszpasterskie pt. „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy” [6 zeszytów]:

 1. 1. Teologiczno-pastoralny
 2. 2. Liturgiczny
 3. 3. Homiletyczny
 4. 4. Katechetyczny
 5. 5. Maryjny
 6. 6. Duszpasterstwo w czasie pandemii.

Każda parafia otrzymała taki zestaw materiałów. Program duszpasterski Kościoła w Polsce próbujemy dostosować do sytuacji Archidiecezji Gdańskiej

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA OGÓLNOKOŚCIELNE

 • * Rok św. Józefa [od 8 grudnia 2020].
 • * Rok Rodziny [19 marca 2021 – czerwiec 2022]
 • * Rok św. Jakuba [Rok Święty Compostelański] – 2021 [1].

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ

 • * Dzień Życia Konsekrowanego [2 lutego 2021].
 • * Pierwszy piątek Wielkiego Postu – nabożeństwo za grzechy duchownych [19 lutego 2021].
 • * Bierzmowania i wizytacje w parafiach.
 • * Msza Krzyżma w archikatedrze oliwskiej [Wielki Czwartek, 1 kwietnia 2021].
 • * Archidiecezjalne uroczystości ku czci św. Wojciecha w Gdańsku-Świętym Wojciechu [25 kwietnia 2021].
 • * Pierwsze Komunie święte w parafiach.
 • * Święcenia prezbiterów [15 maja 2021].
 • * Uroczystość Bożego Ciała [3 czerwca 2021].
 • * Święcenia diakonów [19 czerwca 2021].
 • * Święto Apostolstwa Chorych [6 lipca 2021].
 • * Światowy Dzień Młodzieży w diecezji [Urocz. Chrystusa Króla, 21 listopada 2021].

WAŻNIEJSZE ROCZNICE

1. 45. rocznica zatwierdzenia kultu bł. Doroty z Mątów przez papieża Pawła VI [25 czerwca 2021].

2. 40. rocznicę śmierci [28 maja 1981] oraz 120. rocznicę urodzin 3 sierpnia 1901] kard. Stefana Wyszyńskiego.

3. 200-lecie Bulli „De salute animarum” [16 sierpnia 1821] [2].

ZADANIA

1. Kościół żyje Eucharystią (Ecclesia de Eucharistia vivit).

2. Należy pielęgnować modlitwę adoracyjną przed Najświętszym Sakramentem. Każda parafia powinna określić czas stałej adoracji eucharystycznej w tygodniu i w miesiącu. Powinna ona w większej części odbywać się w milczeniu i w ciszy.

3. Wspólnoty religijne powinny pielęgnować modlitwę adoracyjną w małych grupach.

4. Księża powinni spotykać się na wspólnej modlitwie w małych grupach (conveniat).

5. Ruchy i grupy religijne powinny objąć modlitwą ochronę i promocję życia ludzkiego, a także organizować praktyczną pomoc, zwłaszcza samotnym matkom i ich dzieciom oraz seniorom.

6. W związku z epidemią i niemożliwością dotarcia wiernych do kościoła potrzebna jest refleksja nad komunią duchową i komunią pragnienia.

7. Przeżywanie Eucharystii w naturalny sposób owocuje aktywnością charytatywną i prowadzi do powstawania grup wolontariatu.

8. Należy promować pieśni eucharystyczne dawne i nowe.

9. Od 1 czerwca 2020 r. obowiązuje nowy wzór protokołu kanonicznego badania narzeczonych.

Ksiądz Proboszcz powinien zapoznać z założeniami programu duszpasterskiego swoich współpracowników (wikariuszy, nauczycieli religii. organistów), a także parafialną radę duszpasterską.

Po konsultacji z ks. kan. dr. Krystianem Kletkiewiczem – dyrektorem wydziału duszpasterskiego kurii metropolitalnej gdańskiej powyższy program zatwierdzam.

+Jacek Jezierski, administrator apostolski archidiecezji gdańskiej
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...