Apel do abstynencji i trzeźwości

Komunikat

Diecezjalnego Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

Sierpień – miesiąc abstynencji

Zbliża się sierpień, który w tym roku pragniemy przeżywać w duchu wdzięczności Bogu za setną rocznicę Bitwy Warszawskiej, zwanej Cudem nad Wisłą. Pamięć o zwycięzcach z 1920 roku to nasz patriotyczny obowiązek, a także powód do dumy i do gorliwej walki z wadami narodowymi i z tym wszystkim, co osłabia Polskę.

Dobrowolna abstynencja od alkoholu, podejmowana w sierpniu przez dorosłych, to wymowne świadectwo troski o trzeźwość polskiego narodu. Z pewnością pomoże ono wielu osobom uwikłanym w pijaństwo i alkoholizm wrócić na drogę wolności. Dar ten stanowi także cenny przykład dawany dzieciom, pokazujący im, że można cieszyć się życiem bez substancji, które oszukują i zabijają na raty.

Prośmy Maryję, Królową Polski, aby wspierała nas w naszych szlachetnych postanowieniach dobrowolnej abstynencji, podejmowanej z miłości do bliźnich
i do naszej Ojczyzny.

Zachęcamy do szczególnej modlitwy od dar trzeźwości oraz wpisywania swoich abstynenckich postanowień do Parafialnej Księgi Trzeźwości.

                                               ks. Bogusław Głodowski

                                               Diecezjalny Duszpasterz Osób Uzależnionych

                                               ks. Karol Wnuk

                                                           Diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...