Od 13 marca do 50 osób i dyspensa – stan epidemiczny

W skrócie:

Dyspensa od niedzielnej Mszy św.

Mając na uwadze zdrowie i życie ludzkie Metropolita Gdański zwalnia od obowiązku niedzielnej Mszy św do 29 marca:
– osoby w podeszłym wieku,
– osoby z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
– dzieci i młodzież szkolną oraz dorosłych, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
– osoby, które czują obawę przed zarażeniem.

GODZINY NABOŻEŃSTW BEZ ZMIAN. POSTARAMY SIĘ NAGRYWAĆ NIEKTÓRE LITURGIE ON-LINE BĄDŹ Z CZASOWYM ODNIESIENIEM. Na stronie pojawi się nagranie z niedzielnej liturgii. BĄDŹMY ODPOWIEDZIALNI! WPROWADZONE ZOSTAŁY PRAWNE OGRANICZENIA CO DO ILOŚCI OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W PRAKTYKACH MSZY ŚW. DO 50 OSÓB. W pierwszej kolejności obecne są osoby związane z intencją zamówionej intencji Mszy św.

KURIA METROPOLITALNA W KURENDZIE PRZEKAZUJE:
Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

  1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
  2. osobom w podeszłym wieku,
  3. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
  4. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  5. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Informujemy, iż Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański takiej dyspensy udziela.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

WAŻNE! AKTUALIZACJA:

13 marca 2020
Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, w tej wyjątkowej sytuacji, proszę biskupów diecezjalnych o wydanie decyzji, aby podczas każdej Mszy św. i nabożeństw wewnątrz kościoła mogło przebywać maksymalnie 50 osób.

Przypominam również o dyspensie wydawanej przez biskupów diecezjalnych od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych, zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego. Osoby, które z niej korzystają, proszę o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

Zachęcam również, aby księża biskupi wydawali diecezjalne zarządzenia dotyczące opieki duszpasterskiej nad wiernymi w czasie epidemii, w nawiązaniu do moich poprzednich komunikatów i Zarządzenia Rady Stałej KEP z 12 marca br.

Proszę kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby każdego dnia o godzinie 20.30 – bez udziału wiernych – odmawiali w kościele różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Proszę wiernych, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami.

Wszystkich wiernych i pasterzy zapewniam o mojej modlitwie i duchowej łączności.

+ Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

A zatem prosimy o dostosowanie się do zarządzeń władz państwowych i kościelnych oraz o zrozumienie sytuacji, zwłaszcza jak podejmowane są zgodnie z prawem i zaleceniem decyzje wpływające na ilość uczestników zgromadzeń liturgicznych. Na Mszę św. w pierwszej kolejności zostawione są osoby związane z zamówioną intencją Mszy św.

https://www.gdynia.pl/co-nowego,2774/list-prezydenta-gdyni-do-mieszkancow,548311
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...