Tydzień modlitw o trzeźwość narodu

53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

                       Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach.     

23-29 lutego 2020 roku

Tradycyjnie ostatnia niedziela karnawału rozpoczyna w Kościele Katolickim w Polsce Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Poprzez wspólną modlitwę i refleksję pragniemy wynagradzać Bogu za swoje grzechy, za grzechy naszych braci i sióstr, szczególnie za pijaństwo, rozwiązłość i za wszelkie zgorszenia. Jest to szczególnych czas, w którym przypominamy sobie, jak wiele trzeba jeszcze zrobić, aby Polska była trzeźwa.

Tegoroczny 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu będzie przeżywany w dniach 23- 39 lutego pod hasłem: Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach.

Zapraszam do podejmowania na czas Wielkiego Postu abstynenckich i trzeźwościowych zobowiązań, które staną się dla innych świadectwem, że życie bez alkoholu może być radosne i pełne. Nasze zobowiązania możemy uzewnętrznić, wpisując je do Parafialnej Księgi Trzeźwości.

Zachęcam również do udziału w parafialnych obchodach Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu, by wypraszać dla każdego z nas Bożą łaskę do budowania szczęśliwych i trzeźwych rodzin.

       ks. Prałat Bogusław Głodowski                                           ks. Karol Wnuk

diecezjalny duszpasterz osób uzależnionych              diecezjalny duszpasterz trzeźwości

za: www.deon.pl

51. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

Trzeźwość egzaminem z wolności!

11-17 lutego 2018 roku

INTENCJE NA POSZCZEGÓLNE DNI

11 lutego 2018 r., VIII Niedziela Zwykła

Niedziela ekspiacji za grzechy pijaństwa

Patron dnia: Sługa Boże Kardynał Stefan Wyszyński

Intencja: Modlitwa za Polaków, aby na fundamencie wiary i trzeźwości budowali pomyślność i wolność swojej Ojczyzny.

12 lutego 2018 r., Poniedziałek

Patron dnia: bł. Ks. Jerzy Popiełuszko

Intencja: Modlitwa za ludzi pracy, aby pielęgnując cnotę trzeźwości sumiennie wypełniali swoje obowiązki zawodowe.

13 lutego 2018 r., Wtorek

Patron dnia: bł. Ks. Michał Sopoćko

Intencja: Modlitwa za spowiedników, aby swoją ofiarną posługą pomagali wiernym walczyć z grzechami pijaństwa.

14 lutego 2018 r., Środa Popielcowa

Patron dnia: św. Brat Albert Chmielowski

Intencja: Modlitwa za ludzi nadużywających alkoholu, aby dzięki mądrej pomocy bliźnich podźwignęli się z nałogu.

15 lutego 2018 r., Czwartek po Popielcu

Patron dnia: bł. O. Honorat Koźmiński

Intencja: Modlitwa za apostołów trzeźwości, aby świadectwem życia w abstynencji i ofiarną pracą przyczyniali się do otrzeźwienia naszego Narodu.

16 lutego 2018 r., Piątek po Popielcu

Patron dnia: św. Stanisław Kostka

Intencja: Modlitwa za dzieci i młodzież, aby trwając w abstynencji do pełnoletniości wzrastali w miłości do Boga i Ojczyzny.

17 lutego 2018 r., Sobota po Popielcu

Patroni dnia: sługa Boży Ks. Piotr Skarga

Intencja: Modlitwa za sprawujących rządy, aby w duchu odpowiedzialności za Ojczyznę wprowadzali w życie Narodowy Program Trzeźwości.
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...