Spotkania róż Żywego Różańca

We wtorek (12.02.) po Mszy św. spotkanie III róży św. Anny i IV róży Żywego Różańca MB Góreckiej w salce katechetycznej. Prosimy o obecność.
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...