Dzień Chorych w Archidiecezji Gdańskiej

K o m u n i k a t

Archidiecezjalne obchody XXVIII Światowego Dnia Chorego

11 lutego 2020

pod hasłem

«Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,

a Ja was pokrzepię» (Mt 11, 28)

We wtorek, 11 lutego, we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, zapraszamy chorych i starszych, wolontariuszy i środowiska medyczne na archidiecezjalne obchody XXVIII Światowego Dnia Chorego, które odbędą się w Archikatedrze Oliwskiej o godz. 10.00 pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego.

Uroczysta Eucharystia będzie połączona z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych.

/-/ Ks. Rafał Dettlaff Kanclerz Kurii   /-/ Ks. Krystian Kletkiewicz Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego  

 
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...