Uroczystości Piaśnickie

K o m u n i k a t

Uroczystości Piaśnickie

w Jubileuszowym Roku Błogosławionych Męczenników

okresu II wojny światowej

6 października 2019

W przyszłą niedzielę, dnia 6 października 2019 r., pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego przeżywać będziemy doroczną uroczystość w Lesie Piaśnickim poświęconą Ofiarom II wojny światowej. Msza Święta w Kaplicy Leśnej o godz. 11.30.

Program uroczystości:

godz. 11.00 – rozpoczęcie uroczystości przy grobie nr 1 – modlitwa poświęcenia i przejazd do Kaplicy Leśnej (grób nr 1 znajduje się 1400 metrów wcześniej przed kaplicą jadąc od strony szosy krokowskiej)

godz. 11.15 – przy Kaplicy Leśnej: ceremoniał wojskowy – wprowadzenie sztandaru i wciągnięcie flagi na maszt, hymn narodowy, apel poległych i salwa honorowa  

godz. 11.30 – uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa

/-/ Ks. Rafał Dettlaff Kanclerz Kurii   /-/ Ks. Daniel Nowak Kustosz Sanktuarium  

 
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...