Niedziela Środków Masowego Przekazu

Dzisiejsza niedziela (15.09.) jest Dniem Środków Społecznego Przekazu pod hasłem: „Wszyscy tworzymy jedno” (Ef 4,25). Od wirtualnych wspólnot społecznościowych do wspólnot ludzkich”

Niech trwa nasza modlitwa i refleksja nad darem odpowiedzialności przekazu i odbioru informacji masowej.
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...