Zaproszenie na Święto Policji

K o m u n i k a t

ZAPROSZENIE NA UROCZYSTOŚCI WOJEWÓDZKIE

 ŚWIĘTA POLSKIEJ POLICJI PAŃSTWOWEJ

GARNIZONU POMORSKIEGO,

które odbędą się dnia 16 lipca /wtorek/ 2019 roku o godz. 9.oo

w Bazylice Mariackiej w Gdańsku

Sejm II Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 lipca 1919 roku uchwalił ustawę o Policji Państwowej, która jako organ wykonawczy władz państwowych i samorządowych, po latach zaborów i niewoli, miała za zadanie ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego. Służba policjanta jest dziś szczególnie trudna, niebezpieczna i odpowiedzialna, dlatego potrzebna jest im nasza życzliwość i modlitwa.

Zapraszamy na Mszę Świętą z okazji święta Policji Garnizonu Pomorskiego, w 100 rocznicę jej powstania, która odbędzie się 16 lipca /we wtorek/ o godzinie 9:oo w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.

Uroczystościom przewodniczyć będzie Metropolita Gdański Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.

Po Mszy św. nastąpi odsłonięcie tablicy dla upamiętnienia Mszy Św. dziękczynnej koncelebrowanej w intencji funkcjonariuszy i pracowników policji woj. Pomorskiego w 100 rocznicę powołanie Polskiej Policji.

Dlatego zapraszamy wszystkich Policjantów i ich rodziny, pracowników policji, emerytów policyjnych, Rodzinę Katyńską oraz wszystkich mieszkańców i odwiedzających Trójmiasto – 16 lipca 2019 (wtorek) o godz. 9:oo do Bazyliki Mariackiej w Gdańsku.

/-/ Ks. Rafał Dettlaff Kanclerz Kurii   /-/ Ks. Bogusław Głodowski Kapelan Pomorskiej Policji  promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...