I sobota miesiąca – Jezus u chorych

W pierwszą sobotę miesiąca (03.11.) odbędą się odwiedziny kapłana z sakramentami w godz. 8.30-12.00. Po południu w tym dniu parafia przeżywać będzie wizytację kanoniczną. Prosimy chorych o modlitwę w tej intencji. Prosimy również o zgłaszanie osób chorych. Chorzy i starsi pozostający przez długi czas w domu mogą u siebie przyjąć Komunię św., sakrament chorych oraz przeżyć sakrament pokuty i pojednania.
promujemy