Rekolekcje dla Inteligencji Wybrzeża

K o m u n i k a t

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

DLA INTELIGENCJI KATOLICKIEJ WYBRZEŻA

 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

WREKOLEKCJACH DLA INTELIGENCJI KATOLICKIEJ WYBRZEŻA

W ARCHIKATEDRZE OLIWSKIEJ

 

Rozpoczną się one w 5 Niedzielę Wielkiego Postu – 2 kwietnia 2017 r.

Poprowadzi je ks. prof. dr hab. ANDRZEJ  SZOSTEK MIC

(filozof, etyk, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1998-2004)

TERMIN: 2 – 5 KWIETNIA 

PROGRAM:

NIEDZIELA – 2 kwietnia:

Msza św. z nauką rekolekcyjną: godz. 19.30

PONIEDZIAŁEK – 3 kwietnia:

Msza św. z nauką rekolekcyjną: godz. 19.30

WTOREK – 4 kwietnia:

Msza św. z nauką rekolekcyjną: godz. 19.30

ŚRODA – 5 kwietnia:

Msza św. z nauką rekolekcyjną: godz. 19.30

Spowiedź:

Poniedziałek – środa: 18.30-19.30
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...