Odpusty z racji Roku Miłosierdzia

KOMUNIKAT 

t4o możliwości uzyskania odpustu zupełnego w Roku Jubileuszowym Miłosierdzia oraz dodatkowych uprawnieniach związanych z sakramentem pokuty i pojednania

Bullą Misericordiae vultus (Oblicze Miłosierdzia) Papież Franciszek ogłosił Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. W dokumencie tym oraz w wytycznych dotyczących odpustów i sakramentu pokuty, zawartych w liście Papieża do Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji czytamy, że w Roku Jubileuszowym, który trwa od 8 grudnia 2015 r. do 20 listopada 2016 r. wierni mogą czerpać z duchowego skarbca Kościoła i uzyskiwać odpusty. Odpust można zyskać raz dziennie dla siebie lub dla zmarłych. Aby uzyskać łaskę odpustu zupełnego należy spełnić zwyczajne warunki określone przez Kościół oraz dodatkowo wypełnić warunki dotyczące Roku Jubileuszowego. Przypominamy, iż zwykłe warunki uzyskania odpustu zupełnego to:

1. sakramentalna spowiedź,

2.  Komunia Eucharystyczna,

3. modlitwa według intencji Ojca świętego („Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”     lub inna),

4. wykluczenie przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego

(gdy brak któregokolwiek z w/w elementów odpust będzie częściowy).

Dodatkowe warunki związane z odpustem zupełnym w Roku Jubileuszowym Miłosierdzia można spełnić na cztery różne sposoby:

5a. Wszyscy wierni

– pielgrzymka do Drzwi Świętych (Bram Miłosierdzia) w jednej z 4 Bazylik Większych w Rzymie lub w katedrze lub w kościele wyznaczonym przez biskupa,

– uczestnictwo we Mszy Świętej,

– refleksja nad miłosierdziem,

– odmówienie wyznania wiary („Wierzę w Boga” lub „Wierzę w Jednego Boga”),

– modlitwa za papieża.

5b. Wszyscy wierni

– wykonanie jednego lub kilku uczynków miłosierdzia co do duszy lub ciała,

– zaangażowanie w życie miłosierdziem, aby otrzymać łaskę pełnego i głębokiego przebaczenia mocą miłości Ojca.

5c. Więźniowie

– szczerze pragną na nowo włączyć się w życie społeczeństwa,

– traktowanie przejścia przez drzwi celi jako przejście przez Drzwi Święte,

– nawiedzą kaplicę więzienną,

– uczestnictwo we Mszy Świętej,

– refleksja nad miłosierdziem,

– odmówienie wyznania wiary („Wierzę w Boga” lub „Wierzę w Jednego Boga”),

– modlitwa za papieża.

5d. Chorzy, starsi, samotni

– przeżywanie z wiarą i radosną nadzieją swojej choroby i cierpienia,

– Komunia Święta lub uczestnictwo we Mszy Świętej i modlitwie wspólnotowej również za pośrednictwem środków masowego przekazu.

Jednocześnie przypominamy, że na mocy Bulli Misericordiae vultus każdy kapłan w Roku Jubileuszowym może rozgrzeszać z grzechu aborcji
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...