Podświetlenie krzyża na wieży świątyni

1g9zprw3xcjdx

Z racji przypadającego roku Miłosierdzia został podświetlony krzyż na naszej świątyni. Niech ten Święty znak Męki Pańskiej, kiedy w Roku Miłosierdzia w sposób szczególny powtarzamy modlitwę: w Koronce do Bożego Miłosierdzia – „dla Jego bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego” przypomina nam o szczególnej obecności Boga w naszym życiu. Że Bóg jest miłosierny i zawsze na nas czeka ze swoim przebaczeniem w darze sakramentów, bo wziął na siebie wszystkie nasze grzechy. Że Boży dom jest miejscem działania Jego łaski i miłości.
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...