Otwarcie drugiej bramy dla parkujących

Brama.gifA_Informujemy Parafian, że w związku z modernizacją pasa zieleni przy ul. Unruga i skróceniem dotychczasowej ilości możliwych miejsc parkingowych przed terenem parafii, od grudnia b.r. w niedziele i uroczystości, także w czasie większych uroczystości (śluby, pogrzeby) istnieje możliwość parkowania auta na placu po wjeździe drugą bramą. Prosimy o korzystanie z tej bramy jedynie zmotoryzowanych, o zachowanie ostrożności i  porządku, a pieszych o dalsze korzystanie z dotychczasowego wejścia i chodnika z racji bezpieczeństwa oraz istniejącego na wejściu głównym oświetlenia. W niesprzyjających warunkach zimowych z powodu braku możliwości odśnieżania placu i chętnych do pomocy miejsce to z racji bezpieczeństwa nie będzie udostępniane.
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...