Modlitwa za Synod o Rodzinie

bannersinodo2015

Od 4. do 25. października 2015 r. będzie obradowało w Rzymie XIV. Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów. Tematem prac będzie zagadnienie: „Powołanie i misja rodziny w Kościele i w świecie współczesnym”.

W związku z tym ważnym wydarzeniem prosimy wszystkich wiernych o modlitwę w intencji Synodu.

Modlitwy Papieża Franciszka przed Synodem o Rodzinie:

Jezu, Maryjo i Józefie,
w Was kontemplujemy blask prawdziwej miłości,
do Was zwracamy się z ufnością.
Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii i małymi Kościołami domowymi.
Święta Rodzino z Nazaretu,
niech nigdy więcej w naszych rodzinach
nikt nie doświadcza przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony,
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.
Święta Rodzino z Nazaretu,
oby Synod Biskupów mógł przywrócić wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle.
Jezu, Maryjo i Józefie, usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.

 

Codzienne relacje z Synodu: www.salvetv.pl
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...