Modlitwa u progu roku akademickiego

med2_foto12734Przed nami inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016. Środowisko Uczelni Wybrzeża Gdańskiego podejmie kolejny etap pracy naukowej i dydaktycznej.  W związku z tym pragnę zaprosić Władze Uczelni, Grono Profesorów i Pracowników oraz Studentów na Mszę Świętą inaugurującą nowy Rok Akademicki, którą będę celebrował w Archikatedrze Oliwskiej w czwartek 1 października br. o godz. 8.00.

Ufam, że wspólna modlitwa stanie się źródłem siły niezbędnej do podjęcia        w duchu wiary wyzwań stojących przed trójmiejskimi Uczelniami w kolejnym roku.

Proszę jednocześnie przyjąć serdeczne życzenia dla wszystkich Uczelni na rozpoczynający się Rok Akademicki. Niech nie brakuje radości i sukcesów w pracy dydaktycznej oraz satysfakcji z prowadzonych badań naukowych.
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...