Przy jakim świetle oglądasz życie? (4 Niedziela Wlk. Post...

day-and-night

Pewien stary rabin zapytał kiedyś swoich uczniów, na podstawie czego można rozpoznać dokładnie chwilę w której kończy się noc a zaczyna dzień.

– Może jest to ów moment, gdy można już łatwo odróżnić psa od owcy?

– Nie – powiedział rabin.

– A gdy można odróżnić drzewo daktylowe od drzewa figowego?

– Nie – powtórzył rabin.

– A więc kiedy? – spytali uczniowie.

– Wtedy, gdy patrząc na twarz jakiejkolwiek osoby, rozpoznajesz w niej brata lub siostrę. Aż do momentu tego momentu panuje noc w twoim sercu – wyjaśnił rabin.

4niedziela Wielkiego Postu. Niedziela Radości – Letare. Mamy mieć już radość w sercu. Umożliwić to miały zakończone rekolekcje. Czy jest ta radość. Jest się z czego cieszyć? Co ma ją w nas wzbudzić? Zapalić światło? To zobaczyć właściwie Boga w swoim życiu. Wywyższyć Go. Modlitwa, post, i bliźniego: jałmużna. Pomaga?

Jak jest piękne słońce, dużo światła to aż buzia się cieszy. Czujemy radość i pokój. Jak jest ciemno, długo jest ciemno to raczej strach i smutek. Dziś Jezus przypomina, że on jest światłem. Trzeba Go zapalić w swoim sercu bo inaczej się potykamy. Boimy się światła, bo go nie znamy.

Ale są takie sytuacje, gdzie wolimy ciemność. W ciemności łatwiej się ukryć, coś ukryć, czegoś ważnego nie dostrzec. Kiedy brakuje światła rzeczy wyglądają na inne niż są w rzeczywistości. W ciemności łatwiej ukryć brudne ręce czy groźną minę czy niespokojne oczy.

Ciemne są przedmioty, które nie odbijają światła. Jezus jest i świeci. Ale ciemne są te momenty, gdy nie naśladujemy Jezusa. Nie jesteśmy świadkami. Nie stawiamy jako punkt odniesienia w naszym życiu. Ciemna plama. I w tej ciemności niedobrze widzimy też Boga, który jest mocnym światłem… jest miłością.

Czy widziałeś kiedyś, jak fala obmywa brzeg? To dzieje się nagle. Po prostu przypływa i w jednej sekundzie zmienia wszystko, co znajdowało się na tym brzegu. Zmienia go i oczyszcza. Tak samo dzieje się z człowiekiem, który doznaje Bożej łaski. 

Bóg niesie światło. Jest światłem, które daje właściwy kolor i znaczenie naszemu życiu. Daje radość. Jaka pora dnia jest w naszym sercu?
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...