Nabożeństwa Pasyjne

348445832

Zapraszamy na NABOŻEŃSTWA PASYJNE Wielkiego Postu, tzn.:

  • GORZKIE ŻALE    – niedziela     godz. 16.00 z kazaniem pasyjnym: z mottem przewodnim: Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię. Temat: Spowiedź św.- warunki sakramentu.
  • DROGA KRZYŻOWApiątek godz. 7.30 i Msza św., godz. 17.00 (dla dzieci),  godz. 18.00 i Msza św., godz. 19.00 (dla młodzieży {nie ma 07.03.})promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...