Spotkanie opłatkowe grup Duszpasterstwa Trzeźwości

opatekWszystkie wspólnoty trzeźwościowe i osoby działające na polu trzeźwości: katolickie ruchy trzeźwościowe, kluby abstynenta, grupy samopomocowe: AA, Alanon, Alateen, DDA, osoby pracujące nad wyjściem z uzależnienia i współuzależnienia, lekarzy, psychologów, terapeutów, pedagogów, pracowników socjalnych i pracowników trójmiejskich przychodni i ośrodka terapii dla rodzin z problemem alkoholowym zapraszamy na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w niedzielę, 11 stycznia 2015 roku.

Spotkanie rozpocznie się Mszą św. w Katedrze Oliwskiej o godz. 1000 .

Po Eucharystii udamy się do auli Jana Pawła II, gdzie podzielimy się opłatkiem i radością przy wspólnym śpiewie kolęd i składaniu życzeń.
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...