Bal Wszystkich Świętych w Gdyni

Kościół OO. Franciszkanów

31 października godz. 19.00.

Zaproszenie dla dzieci i rodziców

Balwitych
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...