*Asyż w Gdańsku*

r-665,600-n-949475ln2z_1382683467*Asyż w Gdańsku*

Międzyreligijna modlitwa o pokój

Gdańscy Franciszkanie z Domu Pojednania i Spotkań im. Świętego Maksymiliana
wraz z Niezależną Gminą Wyznania Mojżeszowego w RP oraz Gdańską Wspólnotą
Muzułmańską zapraszają na kolejne spotkanie międzyreligijne „Asyż w
Gdańsku”, które odbędzie się w dniach 29-30 października 2014 roku w starym
prezbiterium franciszkańskiego kościoła Świętej Trójcy w Gdańsku. Spotkanie
rozpocznie się „Marszem dla pokoju” ulicami Gdańska, od Zielonej Bramy do
Kościoła Franciszkanów.

Spotkanie ma wymiar wspólnej modlitwy o pokój oraz debaty ukazującej
wartości obecne w różnych tradycjach kulturowych i duchowych. Tegoroczna
dziewiąta już edycja „Asyża w Gdańsku” odbędzie się pod hasłem: „Duch w
Ekonomii”. Debata będzie zogniskowana wokół zagadnień troski o materialne
dobro wspólnot ludzkich, duchowości i etyki pracy oraz zasad sprawiedliwego
podziału dóbr materialnych i intelektualnych w świetle tradycji kulturowej
naszych religii.

W spotkaniu będą uczestniczyć przedstawiciele Niezależnej Gminy Wyznania
Mojżeszowego w RP, Gdańskiej Wspólnoty Muzułmańskiej oraz wyznań
chrześcijańskich. Obecny będzie Bp. Paweł Hinz z Kościoła Ewangelicko
Augsburskiego. Spotkaniu patronuje Abp. Sławoj Leszek Głódź, Generał Zakonu
Franciszkanów O. Marco Tasca, Prowincjał Gdańskiej Prowincji Franciszkanów
O. Jan Maciejowski oraz Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, który
weźmie też udział w spotkaniu. Program dofinansowany ze środków Miasta
Gdańska.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy o pokój oraz do
udziału w marszu, gdzie będziemy mogli wyrazić nasze wspólne dążenie do
budowania pokojowej wspólnoty ludzkiej.

*Program *

Środa 29.10.2014

16.00-16.30        Droga pokoju: przemarsz od Zielonej Bramy do Kościoła
Franciszkanów

16.45-18.15        Międzyreligijna modlitwa o pokój w starym prezbiterium
Kościoła Świętej Trójcy

Czwartek 30.10.2014

17.00 – 17.45     Muzyka kultur – Koncert muzyki sakralnej różnych tradycji
duchowych

17.45 – 18.45     Forum jedności: Dziedziniec dialogu

__________________________________________________________________________________

*Kontakt w sprawie projektu*

o. Robert Zbierański OFMConv

Zastępca Dyrektora Domu Pojednania i Spotkań

im. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Gdańsku

ul. Świętej Trójcy 4

80-822 Gdańsk

tel. 00 48 888 618 930

mail. rzbieranski@gmail.com


Janusz Karc
693 337 037
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...