Ktoś chętny do Seminarium?

-Rektor Gdańskiego Seminarium Duchownego zwraca się do wszystkich, którzy odczuwają w
sobie powołanie do kapłaństwa, by nie zwlekali z decyzją i zgłosili się do
naszej archidiecezjalnej Uczelni. Wraz z nowym rokiem akademickim kandydaci
będą mogli rozpocząć studia filozoficzno-teologiczne i wejść na drogę
seminaryjnej formacji ku kapłaństwu. Szczegółowe informacje na temat procedury
rekrutacji do Gdańskiego Seminarium Duchownego i warunków przyjęcia są podane
na stronie internetowej Seminarium oraz w gablocie ogłoszeń w naszym kościele.
Można się z nimi zapoznać także w biurze parafialnym
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...