Adoracja Pana Jezusa w godz. 8.00 -22.30. Znajdź czas

Trwa Adoracja Najświętszego Sakramentu. W Wielki Czwartek od zakończenia Wieczerzy Pańskiej do godz. 23.00. W Wielki Piątek od godz. 8.00 do godz. 22.30. Znajdź czas dla samotnego Jezusa. Zatrzymaj się. Pomódl.
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...