Modlitwa o trzeźwość i szczęście polskich rodzin

491331911

Wielkopostna modlitwa  o trzeźwość i szczęście polskich rodzin!

Wielki Post jest czasem szczególnej refleksji nad naszym życiem oraz gorącej modlitwy. Z większą gorliwością podejmujemy różnorakie postanowienia i wyrzeczenia pomagające nam w zbliżeniu się do Boga. Częstą praktyką naszych wielkopostnych zmagań duchowych jest dar abstynencji i modlitwy w intencji osób, które uwikłane w sidła alkoholizmu nie są w stanie wyzwolić się o własnych siłach.

Diecezjalne Duszpasterstwo Trzeźwości Archidiecezji Gdańskiej zaprasza wszystkie osoby działające na polu trzeźwości, członków grup samopomocowych i katolickich ruchów trzeźwości oraz tych, których sercu bliska jest sprawa trzeźwości i szczęścia polskich rodzin na Wieczór Modlitwy i refleksji w intencji trzeźwości naszego Narodu.

Spotkanie rozpoczniemy Mszą św. o godzinie 18.3o w czwartek 27 marca 2014 r. w parafii Chrystusa Odkupiciela na gdańskiej Żabiance (ul. Gdyńska 8). W programie ponadto przewidziane są świadectwa osób będących na drodze trzeźwości, okazja do spowiedzi, możliwość rozmowy z duszpasterzami osób uzależnionych i trzeźwości oraz adoracja Najświętszego Sakramentu. Naszą modlitwę zakończy Apel Jasnogórski.

Czwartek – 27 marca 2014 roku

Plan Spotkania

18.3o     Msza św. z homilią
19.oo     Świadectwa
20.oo    Adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Apelem Jasnogórskim.

Podczas Adoracji okazja do spowiedzi oraz rozmowy duchowej z kapłanem    i osobami z grup samopomocowych.

Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje na temat konkretnej pomocy w walce z problemem alkoholowym w rodzinie.

ks. Bogusław Głodowski                                            ks. Karol Wnuk

diecezjalny duszpasterz osób uzależnionych              diecezjalny duszpasterz trzeźwości
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...