Archidiecezjalny Dzień Chorego z Metropolitą

413198_140405L_HP27_7Zaproszenie Metropolity Gdańskiego
na Archidiecezjalne obchody XXII Światowego Dnia Chorego

11 lutego 2014

Drodzy Bracia i Siostry, umiłowane osoby chore i starsze!

W dniu 11 lutego obchodzić będziemy XXII Światowy Dzień Chorego ustanowiony  przez  bł. Jana  Pawła  II.  Wspominając  objawienia  Matki  Bożej  w Lourdes kierujemy nasze myśli ku chorym przebywającym w naszych domach, szpitalach i innych placówkach opieki zdrowotnej. Modlitwą obejmujemy wszystkich chorych i  cierpiących na całym świecie oraz tych, którzy ofiarnie niosą im pomoc w imię miłości bliźniego.

Z tej okazji wraz z Caritas Archidiecezji Gdańskiej, która poprzez swoje placówki i prowadzone dzieła otacza troską chorych i potrzebujących oraz z Duszpasterstwem Służby Zdrowia, serdecznie zapraszam chorych i starszych, wolontariuszy i środowiska medyczne na archidiecezjalne obchody Dnia Chorego. Uroczystą Eucharystię wraz z kapłanami naszej Archidiecezji z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych będę sprawował we wtorek, 11 lutego br. o godz.10.00 w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie.

Niech wszystkie nabożeństwa  i  modlitwy  w  intencji  chorych  i  cierpiących odbywają się w duchowej łączności z obchodami archidiecezjalnymi.
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...