Konsekracja dziewic i poświęcenie wdów

obraczkaDrodzy Bracia i Siostry,

Tradycja konsekracji dziewic i poświęcenia wdów sięga początków życia Kościoła. We wczesnych gminach chrześcijańskich żyły i działały kobiety, które

złożywszy ślubowanie dziewictwa, prowadziły życie poświęcone modlitwie, ascezie i dobrym uczynkom. Wiele z nich rezygnowało z wielkiego dobra małżeństwa, by troszczyć się o sprawy Pana i starać się Jemu podobać (por. 1 Kor 7,32).          Inne składały śluby jako wdowy. Mieszkały razem lub osobno, pozostając pod duchowym kierownictwem biskupów.

Zapraszam zatem wiernych na uroczysty obrzęd poświęcenia wdów pochodzących z terenu Archidiecezji Gdańskiej, który odbędzie się w niedzielę, 16 lutego br. o godz. 11.00 w kościele pw. Świętego Krzyża w Gdańsku – Wrzeszczu u Księży Jezuitów. Przystąpią do niego trzy kandydatki, które podjęły dobrowolną decyzję i odbyły formację przygotowującą do tego dnia.

Polecając kandydatki naszym modlitwom, z serca błogosławię.

Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...