Nowy biskup pomocniczy w naszej diecezji

Szlachetka_Wieslaw_Bp_02

W sobotę 21 grudnia 2013 r. Ojciec Święty Franciszek za pośrednictwem Nuncjatury Apostolskiej w Polsce ogłosił nominację

KSIĘDZA DR. WIESŁAWA SZLACHETKI

dotychczasowego Proboszcza Parafii Św. Polikarpa Biskupa i Męczennika w Gdańsku-Osowej

NA BISKUPA POMOCNICZEGO ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ

Uroczystość święceń biskupich Księdza Biskupa Nominata odbędzie się w sobotę 4 stycznia 2014 r. o godzinie 16.00 w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie.

Na Boże Narodzenie Kościół Gdański otrzymał od papieża piękny prezent, jakim jest nominacja księdza biskupa dr Wiesława Szlachetki. Nowego ks. biskupa obejmijmy naszą modlitwą.

Życiorys:

Ksiądz Biskup Wiesław Szlachetka urodził się 21 listopada 1959 w Małej Komorzy z Rodziców Władysława i Czesławy zd. Gleba. Pochodzi z rodziny religijnej, do kapłanów odnoszącej się z uszanowaniem. chrzest otrzymał 6 grudnia 1959 w Raciążu k. Tucholi. Bierzmowanie – 14 maja 1975 w tejże Parafii.

Od młodości odznaczał się pobożnością. Często przystępował do sakramentów świętych, przez długie lata jako ministrant. Ze względu na chorobę ojca po odbyciu nauki w szkole podstawowej w Dąbrówce i w Kiełpinie, ukończonej w roku 1974, pomagał rodzicom w pracy na roli. Jednocześnie kontynuował naukę w Technikum Rolniczym w Sypniewie, ukończoną w 1980 r. maturą (świad. dojrzałości nr 1054 z 23 maja 1980 r.) Dopiero kiedy dorósł jego młodszy brat zwrócił się Wiesław do swojego Proboszcza o pomoc w pokierowaniu do Seminarium. Był bardzo skromny, wcześniej wiedział że jest potrzebny zapracowanym rodzicom do pracy na roli. Dowiedziawszy się o zamiarze syna matka Czesława powiedziała: „Nie chcę być matką, która namawia do kapłaństwa. Ty Synu decyduj, a ja się będę za Ciebie modliła”. Dlatego prośbę o przyjęcie do Seminarium w Pelplinie skierował dopiero 28 października 1980 r. Naukę rozpoczął w roku 1981.

W opinii Proboszcza rodzinnej parafii był zawsze pilny, radosny i posłuszny. Regularnie uczestniczył w liturgii. Jego troską była postępująca ateizacja społeczeństwa. Angażował się w Ruch „Światło-Życie”. Interesował się poezją i biblistyką. Święcenia diakonatu otrzymał 20 czerwca 1985 r. Tytuł magistra teologii otrzymał w Akadamii Teologii Katolickiej w Warszawie 30 czerwca 1986 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 maja 1986 r. z rąk Księdza Biskupa Mariana Przykuckiego.

W dniu 1 lipca 1986 r. Ksiadz Wiesław Szlachetka został skierowany do parafii Chrystusa Odkupiciela w Gdańsku-Osowej, wówczas w dekanacie Żukowo. 6 września 1988 r. skierował do Księdza Biskupa Mariana Przykuckiego prośbę o podjęcie w ówczesnej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie studiów zaocznych na Wydziale Teologicznym z zakresu biblijno-pastoralnego. Nazajutrz otrzymał na ten zamiar zgodę biskupa i serdeczne błogosławieństwo. W parafii organizował m.in. kolonie dla dzieci z ubogich rodzin. Już w roku 1991 proboszcz Księdza Wiesława, Ksiądz Henryk Bietzke przewidywał, że jego wikariusz mógłby zostać budowniczym nowego kościoła w Osowej. Dlatego pismem z 27 maja 1991 r. prosił swojego Biskupa o pozostawienie Księdza Szlachetki na wikariacie.

Dekretem Księdza Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Tadeusza Gocłowskiego z 15 września 1992 r. Ksiądz Wiesław Szlachetka otrzymał nominację na Wykładowcę w Studium Katechetycznym Archidiecezji Gdańskiej. W kolejnym roku podjął pracę wykładowcy w Gdańskim Archidiecezjalnym Kolegium Teologicznym w Gdyni, a następnie w Gdańskim Seminarium Duchownym. Dnia 8 maja 2000 r. został ustanowiony Proboszczem nowoutworzonej Parafii św. Polikarpa Biskupa i Męczennika w Gdańsku-Osowej, gdzie doprowadził wraz z parafianami do wybudowania nowego kościoła.

Dnia 21 grudnia 2013 r. Ojciec Święty Franciszek za pośrednictwem Nuncjatury Apostolskiej w Polsce ogłosił nominację Księdza dr. Wiesława Szlachetki na Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Gdańskiej.

Ksiądz Biskup włada językiem angielskim. Tworzy poezję, która jest jedną z form Jego apostolstwa.

Mogę do tych oficjalnych not biograficznych ze strony diecezjalnej jedynie dodać, że ks. biskup nominat Wiesław również jako wykładowca Pisma Świętego i proboszcz nowo budującego się kościoła jest bardzo życzliwym, radosnym i skromnym człowiekiem. Był przez kilka lat wikariuszem w mojej rodzinnej parafii w Gdańsku – Osowej i tą życzliwą osobą, która na rodzinnej parafii wspierała mnie zawsze życzliwością, pomocą oraz  na nowej kapłańskiej drodze przygotowywała moje prymicje.

phoca_thumb_l_IMG_9438

Na odpuście w Gdańsku – Osowej w 14.09. 2011. Ksiądz Biskup Wiesław jako pierwszy wikariusz parafii drugi od lewej 😉
promujemy

Promujemy

współpracujemy

Dziękujemy

współpracujemy także z...